Opowieść o tym jak nieostrożne obchodzenie się z nazewnictwem ulic spowodowało zagładę przestrzeni miejskiej starego Radzynia.